top of page

Lär känna oss.

Hemvärnets musikkår Stockholm är en militärmusikkår verksam i Stockholm. Musikkårens mål är att vara den självklara mötesplatsen för Stockholms blåsmusikentusiaster. Musikkåren har en låg medelålder och omfattar såväl ambitiösa fritidsmusiker som musiklärare, före detta musiksoldater och professionella musiker.

 

Musikkåren har i uppdrag att hålla Mellersta militärregionen med musik till ceremonier och firanden men är också tillgängliga för uppdrag för övriga försvarsmakten och är godkända för högvakt och statsrepresentation på högsta nivå, även utomlands. Musikkåren tillhör Södertörnsgruppen och har sin hemvist vid Haninge garnison på Berga. Musikkåren repeterar på tisdagar 18.30-21.00 i centrala Stockholm.

Hemvärnets musikkår Stockholm arbetar aktivt för att bevara och utveckla svenska militärmusiktraditioner. Det innebär att vi har en mycket omväxlande verksamhet där våra medlemmar kan utvecklas som musiker. Vi genomför parader, symfoniska konserter, ceremonier och figurativa marschprogram. Musikkåren spelar enligt svensk tradition med en besättning där gamla instrument som Ess- och Bb-kornett samt ventilbasun ingår. Orkestern verkar också för ett bevarande av äldre tiders interpretation.

Foto: Martin Lindor

Kopia av N5506397.jpg

Vår historia

Musikkåren bildades efter att ett förslag väckts om en hemvärnsmusikkår i Österhaninge hemvärnsområde. Hemvärnsavdelningen vid dåvarande Vaxholms försvarsområde samt hemvärnsstaben gav sitt stöd, och den nya musikkåren, under namnet Hemvärnets musikkår Handen, kunde genomföra sin första repetition den 21 september 1973.

Kåren bytte sedan namn till Hemvärnets musikkår Haninge, och framträdde under 1980-talet som såväl Flottans musikkår, Marinens musikkår och som Flygvapnets musikkår. Den 1 juli 1994 utträdde kåren ur hemvärnets organisation för att med tiden anta identiteten som Sjövärnskårens musikkår.

Under åren 1979-2002 leddes musikkåren av Sverker Hållander. Kåren kom att uppmärksammas vid flera tattooföreställningar för sitt innovativa och särpräglade figurativa program. Flera uppskattade konserter och uppträdanden genomfördes även utomlands.

 

Den 14 december 2010 beslutade rikshemvärnschefen Roland Ekenberg att kåren skulle antas som hemvärnsmusikkår efter att ha blivit godkänd vid inspektioner av Försvarsmusiken vid Livgardet. Kåren fick år 2011 identiteten som Hemvärnets musikkår Södertörn. Idag tillhör musikkåren Södertörns hemvärnsbataljon (29 Hemvärnsbataljonen) och Södertörnsgruppen, som är en del av Amfibieregementet i Berga.

2023 bytte musikkåren namn till Hemvärnets musikkår Stockholm, för att bättre reflektera verksamhetsorten.

bottom of page