top of page

Anders Alhbin

Dirigent

Anders Alhbin var musikkårens dirigent åren 2009 - 2016.


Alhbins musikaliska bana började inom Frälsningsarmén i Höganäs, där Anders bror lärde honom att spela. Med tiden började Anders spela i Höganäs Musikkår, och blev snabbt en del av den ceremoniella ledningen.


Under år 2000 utförde Anders sin militärtjänstgöring som eufonist vid Arméns musikkår, när utbildningstiden var över fick han möjlighet att gå i Försvarsmusikcentrums musikkonservatorium. Efter värnplikten utbildades Alhbin först vid Dalarö Folkhögskola, raskt följt av Musikhögskolan i Stockholm.


2002 blev Alhbin anställd som eufonist vid Arméns Musikkår. Det har blivit två år som anställd vid Arméns Musikkår, innan han fick anställning vid Livgardets Dragonmusikkår.


Inom Hemvärnets Musikkår Stockholm har Anders under flera år arbetat som flaggtrumslagare, han har anfört musikkåren i parad, samt agerat instruktör inom parad och excercis.

Anders Alhbin
bottom of page