top of page

Björn Ericson

Dirigent

Björn Ericson tog tillfälligt över dirigent-pinnen under våren 2002, efter Sverker Hållanders bortgång.


År 2000 gjorde Björn sin värnplikt som musiksoldat vid Arméns Musikkår Norrland (AMN). Våren 2002, samtidigt som Björn dirigerade musikkåren, studerade han på Dalarö Folkhögskola. När studierna ledde vidare till Musikhögskolan i Örebro samma höst lämnade han musikkåren.


Under sin studietid i Örebro dirigerade Ericson Frövifors Musikkår, utanför Örebro. Utbildningen kom att leda till en examen som brasspedagog, som dirigent och ensembleledare. 2006 arrangerade Örebro Musikhögskola SMASK-finalen, och Björn agerade chefsdirigent.


Björn gjorde ett uppskattat inhopp som stavförare när musikkåren spelade vid Kronprinsessan Victorias bröllop.

Björn Ericson
bottom of page