top of page

Erik Dahlström

Hemvärnstrumslagare

Musikkårens stavförare är sedan 2018 Erik Dahlström. Inom hemvärnsmusiken kallas denna roll Hemvärnstrumslagare.


Erik påbörjade sin musikaliska bana i Småland och spelade med i många musikkårer under ungdomsåren. Det stora intresset för militärmusik väcktes i mötet med HvMk Jönköping-Huskvarna under ledning av Ingemar Badman år 2004.


År 2006 genomfördes värnplikt vid Arméns Musikkår och Erik har därefter under flera år varit verksam och spelat tillsammans med Arméns Musikkårs Veteraner vid vaktparader och turnéer. Erik belönades med AMKV:s förtjänstemedalj i silver år 2013.


Vid sidan om klarinett har också Erik spelat mycket slagverk och framträtt tillsammans med HvMk Eslöv, Marinens Ungdomsmusikkår samt Militärmusiksamfundets Musikkår. En annan kuriosa är ett stort intresse för bevarandet av signalblåsande på skepparpipa.


Erik sitter sedan år 2011 också i Militärmusiksamfundets styrelse samt är redaktör för deras tidning MarschNytt vars uppgift är att stödja blåsmusik i allmänhet, militärmusik i synnerhet och har blivit belönad med deras förtjänstemedalj, Ivar Widner i guld.


Erik har varit en delaktig i HvMk Stockholm sedan år 2008 och var bland annat stavförare under Prins Carl-Philips och Prinsessan Sofias bröllop.


2022 tog Erik examen från Militärhögskolan Karlberg började arbeta som officer på Helikopterflottiljen, men är nu tillbaka i det civila näringslivet.

erik.dahlström@sodertornsymphonicband.se

‭+46 (0)708-75 87 51‬

Erik Dahlström
bottom of page